xfce4-whiskermenu-plugin

Detalji paketa
Ime xfce4-whiskermenu-plugin
Verzija 1.7.4-1
Opis Menu for Xfce4
URL https://gottcode.org/xfce4-whiskermenu-plugin/
Licence GPL2
Detalji paketa
Riznica community
Arhitektura x86_64
Grupe xfce4-goodies
Paketar Alexander Rødseth @
Datum gradnje 14.11.2017. 10.31
Datum izdavanja 14.11.2017. 15.03
Izvorni kod fajovi izvora, dnevnik izmena
Greške bubolovac
Paket xfce4-whiskermenu-plugin-1.7.4-1-x86_64.pkg.tar.xz
MD5 suma 49628c088abcd0a1e9f3fd4b9b3c083d
SHA256 suma 69e5ceb91d06c354898bbd09822ddcbdc6fd80a19b7e900e22a77c18a34f0baf
PGP potpis xfce4-whiskermenu-plugin-1.7.4-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Veličina paketa 153,27 KByte
Veličina instalacije 522 KByte
Zavisnosti
zavisi od zahtevan od dostavlja u sukobu sa smenjuje
     opciono zavisi od opciono zahtevan od gradnja zavisi od gradnja zahtevana od provera zavisi od
          Fajlovi
          Prikaži fajove