sunxi-tools

Detalji paketa
Ime sunxi-tools
Verzija 1.4.2-2
Opis A collection of command line tools for ARM devices with Allwinner SoCs
URL https://github.com/linux-sunxi/sunxi-tools
Licence GPL
Detalji paketa
Riznica community
Arhitektura x86_64
Grupe
Paketar Jelle van der Waa @
Datum gradnje 12.08.2017. 16.26
Datum izdavanja 12.08.2017. 16.27
Izvorni kod fajovi izvora, dnevnik izmena
Greške bubolovac
Paket sunxi-tools-1.4.2-2-x86_64.pkg.tar.xz
MD5 suma e94fd7ad08465b3019fb3ea0f08050f6
SHA256 suma 635be64e9f29fcc791ce3e56e671b57195004394a9ddc656e4d292931caa469d
PGP potpis sunxi-tools-1.4.2-2-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Veličina paketa 41,09 KByte
Veličina instalacije 136 KByte
Zavisnosti
zavisi od zahtevan od dostavlja u sukobu sa smenjuje
     opciono zavisi od opciono zahtevan od gradnja zavisi od gradnja zahtevana od provera zavisi od
          Fajlovi
          Prikaži fajove