purescript

Detalji paketa
Ime purescript
Verzija 0.11.4-11
Opis PureScript Programming Language Compiler
URL http://www.purescript.org/
Licence custom:BSD3
Detalji paketa
Riznica community
Arhitektura x86_64
Grupe
Paketar Felix Yan @
Datum gradnje 23.05.2017. 21.29
Datum izdavanja 24.05.2017. 06.53
Izvorni kod fajovi izvora, dnevnik izmena
Greške bubolovac
Paket purescript-0.11.4-11-x86_64.pkg.tar.xz
MD5 suma 9ed252e949f2e4a6f16784e28a41d7bb
SHA256 suma 599ee6c7e90811b64f06e04d3f3b67744d44f3acfd819149e27d4a1d90f590c3
PGP potpis purescript-0.11.4-11-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Veličina paketa 5,72 MByte
Veličina instalacije 45,08 MByte
Zavisnosti
zavisi od zahtevan od dostavlja u sukobu sa smenjuje
    opciono zavisi od opciono zahtevan od gradnja zavisi od gradnja zahtevana od provera zavisi od
       Fajlovi
       Prikaži fajove