oolite

Detalji paketa
Ime oolite
Verzija 1.84-4
Opis A space-sim based on the classic Elite
URL http://www.oolite.org/
Licence GPL2
Detalji paketa
Riznica community
Arhitektura x86_64
Grupe
Paketar Laurent Carlier @
Datum gradnje 19.06.2017. 08.32
Datum izdavanja 19.06.2017. 09.08
Izvorni kod fajovi izvora, dnevnik izmena
Greške bubolovac
Paket oolite-1.84-4-x86_64.pkg.tar.xz
MD5 suma 5f042f79822a9f289a1b08bb11f1dd2d
SHA256 suma f49a753651b9601497a1d637009e1543abb2f774ac5a5637517c203a317db60c
PGP potpis oolite-1.84-4-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Veličina paketa 95,85 MByte
Veličina instalacije 110,6 MByte
Zavisnosti
zavisi od zahtevan od dostavlja u sukobu sa smenjuje
     opciono zavisi od opciono zahtevan od gradnja zavisi od gradnja zahtevana od provera zavisi od
          Fajlovi
          Prikaži fajove