oolite

Detalji paketa
Ime oolite
Verzija 1.84-5
Opis A space-sim based on the classic Elite
URL http://www.oolite.org/
Licence GPL2
Detalji paketa
Riznica community
Arhitektura x86_64
Grupe
Paketar Jelle van der Waa @
Datum gradnje 18.07.2017. 19.41
Datum izdavanja 18.07.2017. 19.51
Izvorni kod fajovi izvora, dnevnik izmena
Greške bubolovac
Paket oolite-1.84-5-x86_64.pkg.tar.xz
MD5 suma 465110b64624a892b91bd828da02af40
SHA256 suma db49f738f48cdba109705fa0e99c2b11e69ad41978721803418848d8eddec27b
PGP potpis oolite-1.84-5-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Veličina paketa 96,04 MByte
Veličina instalacije 112,68 MByte
Zavisnosti
zavisi od zahtevan od dostavlja u sukobu sa smenjuje
     opciono zavisi od opciono zahtevan od gradnja zavisi od gradnja zahtevana od provera zavisi od
          Fajlovi
          Prikaži fajove