idris

Detalji paketa
Ime idris
Verzija 0.99-29
Opis Functional Programming Language with Dependent Types
URL http://www.idris-lang.org/
Licence custom:BSD3
Detalji paketa
Riznica community
Arhitektura x86_64
Grupe
Paketar Felix Yan @
Datum gradnje 17.02.2017. 08.38
Datum izdavanja 17.02.2017. 10.56
Izvorni kod fajovi izvora, dnevnik izmena
Greške bubolovac
Paket idris-0.99-29-x86_64.pkg.tar.xz
MD5 suma 9777edbc7eb8f62794893bf5b466959a
SHA256 suma 0380e65eede7f712f031dbe3ff5fea2be61a02f6d5735c3ad35dd95d01bb17bf
PGP potpis idris-0.99-29-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Veličina paketa 23,02 MByte
Veličina instalacije 172,23 MByte
Zavisnosti
zavisi od zahtevan od dostavlja u sukobu sa smenjuje
     opciono zavisi od opciono zahtevan od gradnja zavisi od gradnja zahtevana od provera zavisi od
          Fajlovi
          Prikaži fajove