idris

Detalji paketa
Ime idris
Verzija 1.1.1-6
Opis Functional Programming Language with Dependent Types
URL http://www.idris-lang.org/
Licence custom:BSD3
Detalji paketa
Riznica community
Arhitektura x86_64
Grupe
Paketar Felix Yan @
Datum gradnje 21.09.2017. 11.27
Datum izdavanja 21.09.2017. 17.57
Izvorni kod fajovi izvora, dnevnik izmena
Greške bubolovac
Paket idris-1.1.1-6-x86_64.pkg.tar.xz
MD5 suma f1960029b3cd9b4c39242a961160588f
SHA256 suma 352ad6e523029e3f183fa9cb49d1f5295d8f8c16be463c6d7e6d555eaa87415f
PGP potpis idris-1.1.1-6-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Veličina paketa 7,82 MByte
Veličina instalacije 46,71 MByte
Zavisnosti
zavisi od zahtevan od dostavlja u sukobu sa smenjuje
     opciono zavisi od opciono zahtevan od gradnja zavisi od gradnja zahtevana od provera zavisi od
          Fajlovi
          Prikaži fajove