idris

Detalji paketa
Ime idris
Verzija 1.1.1-10
Opis Functional Programming Language with Dependent Types
URL http://www.idris-lang.org/
Licence custom:BSD3
Detalji paketa
Riznica community
Arhitektura x86_64
Grupe
Paketar Felix Yan @
Datum gradnje 09.11.2017. 11.09
Datum izdavanja 09.11.2017. 13.25
Izvorni kod fajovi izvora, dnevnik izmena
Greške bubolovac
Paket idris-1.1.1-10-x86_64.pkg.tar.xz
MD5 suma 9070d6869a7347d8fc2923d8bfb8e365
SHA256 suma d3c65972418947ff751b610fef0477e71e507f41ef81fa9279ae4c6d62302656
PGP potpis idris-1.1.1-10-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Veličina paketa 7,81 MByte
Veličina instalacije 46,64 MByte
Zavisnosti
zavisi od zahtevan od dostavlja u sukobu sa smenjuje
     opciono zavisi od opciono zahtevan od gradnja zavisi od gradnja zahtevana od provera zavisi od
          Fajlovi
          Prikaži fajove