idris

Detalji paketa
Ime idris
Verzija 0.99.2-2
Opis Functional Programming Language with Dependent Types
URL http://www.idris-lang.org/
Licence custom:BSD3
Detalji paketa
Riznica community
Arhitektura x86_64
Grupe
Paketar Felix Yan @
Datum gradnje 28.03.2017. 07.08
Datum izdavanja 28.03.2017. 11.45
Izvorni kod fajovi izvora, dnevnik izmena
Greške bubolovac
Paket idris-0.99.2-2-x86_64.pkg.tar.xz
MD5 suma 8b5fb7316882cf646761408ba9c1b286
SHA256 suma 55a7d37964559417b7b7b028c9e2dbb2f3dbe5b00cadf51853558a6d801e6508
PGP potpis idris-0.99.2-2-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Veličina paketa 23,42 MByte
Veličina instalacije 175,08 MByte
Zavisnosti
zavisi od zahtevan od dostavlja u sukobu sa smenjuje
     opciono zavisi od opciono zahtevan od gradnja zavisi od gradnja zahtevana od provera zavisi od
          Fajlovi
          Prikaži fajove