idris

Detalji paketa
Ime idris
Verzija 1.0-20
Opis Functional Programming Language with Dependent Types
URL http://www.idris-lang.org/
Licence custom:BSD3
Detalji paketa
Riznica community
Arhitektura x86_64
Grupe
Paketar Felix Yan @
Datum gradnje 23.05.2017. 03.50
Datum izdavanja 23.05.2017. 08.47
Izvorni kod fajovi izvora, dnevnik izmena
Greške bubolovac
Paket idris-1.0-20-x86_64.pkg.tar.xz
MD5 suma bcf2beeac4673e84f04e07c9a8ab07ee
SHA256 suma ad909d7a8ed037704593ef417817ce3bfb9e60ec9cb8d79e37deb5258fc38694
PGP potpis idris-1.0-20-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Veličina paketa 23,54 MByte
Veličina instalacije 175,95 MByte
Zavisnosti
zavisi od zahtevan od dostavlja u sukobu sa smenjuje
     opciono zavisi od opciono zahtevan od gradnja zavisi od gradnja zahtevana od provera zavisi od
          Fajlovi
          Prikaži fajove