idris

Detalji paketa
Ime idris
Verzija 1.0-45
Opis Functional Programming Language with Dependent Types
URL http://www.idris-lang.org/
Licence custom:BSD3
Detalji paketa
Riznica community
Arhitektura x86_64
Grupe
Paketar Felix Yan @
Datum gradnje 12.07.2017. 00.45
Datum izdavanja 12.07.2017. 04.54
Izvorni kod fajovi izvora, dnevnik izmena
Greške bubolovac
Paket idris-1.0-45-x86_64.pkg.tar.xz
MD5 suma 2f05665fab4c8fc24fc0d7ba80118b83
SHA256 suma 3903bbb917cc524ebba207f4ae94ca48c4487440d5c71160a06aecf03068c43c
PGP potpis idris-1.0-45-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Veličina paketa 8,36 MByte
Veličina instalacije 61,32 MByte
Zavisnosti
zavisi od zahtevan od dostavlja u sukobu sa smenjuje
     opciono zavisi od opciono zahtevan od gradnja zavisi od gradnja zahtevana od provera zavisi od
          Fajlovi
          Prikaži fajove