hoogle

Detalji paketa
Ime hoogle
Verzija 5.0.13-20
Opis Haskell API Search
URL http://www.haskell.org/hoogle/
Licence custom:BSD3
Detalji paketa
Riznica community
Arhitektura x86_64
Grupe
Paketar Felix Yan @
Datum gradnje 21.09.2017. 09.29
Datum izdavanja 21.09.2017. 17.57
Izvorni kod fajovi izvora, dnevnik izmena
Greške bubolovac
Paket hoogle-5.0.13-20-x86_64.pkg.tar.xz
MD5 suma 8a0db881cdcbbc3572b9cc435f88b7ba
SHA256 suma ecb4a228d8e2b7d18b361fc6995608e2e5f204714a321b7d234646fce699db5a
PGP potpis hoogle-5.0.13-20-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Veličina paketa 593,51 KByte
Veličina instalacije 3,61 MByte
Zavisnosti
zavisi od zahtevan od dostavlja u sukobu sa smenjuje
     opciono zavisi od opciono zahtevan od gradnja zavisi od gradnja zahtevana od provera zavisi od
          Fajlovi
          Prikaži fajove