hoogle

Detalji paketa
Ime hoogle
Verzija 5.0.12-7
Opis Haskell API Search
URL http://www.haskell.org/hoogle/
Licence custom:BSD3
Detalji paketa
Riznica community
Arhitektura x86_64
Grupe
Paketar Felix Yan @
Datum gradnje 23.05.2017. 22.51
Datum izdavanja 24.05.2017. 06.53
Izvorni kod fajovi izvora, dnevnik izmena
Greške bubolovac
Paket hoogle-5.0.12-7-x86_64.pkg.tar.xz
MD5 suma 2f4778ff47541b98d7e353b46cb7d7cd
SHA256 suma 7f2dddafbcd44e8d2c95b67b74865f74ad43bffff337320e4e72e6a660be62ba
PGP potpis hoogle-5.0.12-7-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Veličina paketa 3,8 MByte
Veličina instalacije 27,29 MByte
Zavisnosti
zavisi od zahtevan od dostavlja u sukobu sa smenjuje
     opciono zavisi od opciono zahtevan od gradnja zavisi od gradnja zahtevana od provera zavisi od
          Fajlovi
          Prikaži fajove