hoogle

Detalji paketa
Ime hoogle
Verzija 5.0.9-32
Opis Haskell API Search
URL http://www.haskell.org/hoogle/
Licence custom:BSD3
Detalji paketa
Riznica community
Arhitektura x86_64
Grupe
Paketar Felix Yan @
Datum gradnje 28.03.2017. 00.09
Datum izdavanja 28.03.2017. 11.45
Izvorni kod fajovi izvora, dnevnik izmena
Greške bubolovac
Paket hoogle-5.0.9-32-x86_64.pkg.tar.xz
MD5 suma 76e6db39de15ae2c867ac6c6aca6ca29
SHA256 suma 2f8d31a688460841ffbef784dcaf0e45ed46745f2e1a3aafe396befb211c9761
PGP potpis hoogle-5.0.9-32-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Veličina paketa 3,69 MByte
Veličina instalacije 26,51 MByte
Zavisnosti
zavisi od zahtevan od dostavlja u sukobu sa smenjuje
     opciono zavisi od opciono zahtevan od gradnja zavisi od gradnja zahtevana od provera zavisi od
          Fajlovi
          Prikaži fajove