hoogle

Detalji paketa
Ime hoogle
Verzija 5.0.9-17
Opis Haskell API Search
URL http://www.haskell.org/hoogle/
Licence custom:BSD3
Detalji paketa
Riznica community
Arhitektura x86_64
Grupe
Paketar Felix Yan @
Datum gradnje 27.02.2017. 05.12
Datum izdavanja 27.02.2017. 08.50
Izvorni kod fajovi izvora, dnevnik izmena
Greške bubolovac
Paket hoogle-5.0.9-17-x86_64.pkg.tar.xz
MD5 suma 88563408fb1f9bdeb975af7896d64776
SHA256 suma 5ba16029711db3410f89f72d5bd4c90dda5ca39b6af0af316a42cee81cb4097d
PGP potpis hoogle-5.0.9-17-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Veličina paketa 3,68 MByte
Veličina instalacije 26,45 MByte
Zavisnosti
zavisi od zahtevan od dostavlja u sukobu sa smenjuje
     opciono zavisi od opciono zahtevan od gradnja zavisi od gradnja zahtevana od provera zavisi od
          Fajlovi
          Prikaži fajove