hoogle

Detalji paketa
Ime hoogle
Verzija 5.0.13-29
Opis Haskell API Search
URL http://www.haskell.org/hoogle/
Licence custom:BSD3
Detalji paketa
Riznica community
Arhitektura x86_64
Grupe
Paketar Felix Yan @
Datum gradnje 12.11.2017. 17.28
Datum izdavanja 12.11.2017. 19.56
Izvorni kod fajovi izvora, dnevnik izmena
Greške bubolovac
Paket hoogle-5.0.13-29-x86_64.pkg.tar.xz
MD5 suma 0718653229a830ed42aef2483a2f2d51
SHA256 suma 0fad6383f580b6bc35d5637e438fa0fff04000ab273f1715605b3f06af072ba8
PGP potpis hoogle-5.0.13-29-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Veličina paketa 592,81 KByte
Veličina instalacije 3,62 MByte
Zavisnosti
zavisi od zahtevan od dostavlja u sukobu sa smenjuje
     opciono zavisi od opciono zahtevan od gradnja zavisi od gradnja zahtevana od provera zavisi od
          Fajlovi
          Prikaži fajove