haskell-warp

Detalji paketa
Ime haskell-warp
Verzija 3.2.13-9
Opis A fast, light-weight web server for WAI applications.
URL https://github.com/yesodweb/wai
Licence MIT
Detalji paketa
Riznica community
Arhitektura x86_64
Grupe
Paketar Felix Yan @
Datum gradnje 28.09.2017. 18.45
Datum izdavanja 28.09.2017. 20.05
Izvorni kod fajovi izvora, dnevnik izmena
Greške bubolovac
Paket haskell-warp-3.2.13-9-x86_64.pkg.tar.xz
MD5 suma 8e123b665a585065aadbbbf8b03b99c3
SHA256 suma ca43868efb19409873244fb2c1dbbce416af1ed724cd7e24ed835ed8dfdcfdca
PGP potpis haskell-warp-3.2.13-9-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Veličina paketa 328,74 KByte
Veličina instalacije 1,9 MByte
Zavisnosti
zavisi od zahtevan od dostavlja u sukobu sa smenjuje
    opciono zavisi od opciono zahtevan od gradnja zavisi od gradnja zahtevana od provera zavisi od
         Fajlovi
         Prikaži fajove