haskell-wai-app-static

Detalji paketa
Ime haskell-wai-app-static
Verzija 3.1.6.1-33
Opis WAI application for static serving
URL http://www.yesodweb.com/book/web-application-interface
Licence MIT
Detalji paketa
Riznica community
Arhitektura x86_64
Grupe
Paketar Felix Yan @
Datum gradnje 25.02.2017. 16.35
Datum izdavanja 26.02.2017. 02.37
Izvorni kod fajovi izvora, dnevnik izmena
Greške bubolovac
Paket haskell-wai-app-static-3.1.6.1-33-x86_64.pkg.tar.xz
MD5 suma 1cb67d96a76d77de044f98924f4b34f6
SHA256 suma 73921648c109b6f3c22d241cd792ecec04bc858c3b82d495efe2703180a023c2
PGP potpis haskell-wai-app-static-3.1.6.1-33-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Veličina paketa 1,61 MByte
Veličina instalacije 11,11 MByte
Zavisnosti
zavisi od zahtevan od dostavlja u sukobu sa smenjuje
    opciono zavisi od opciono zahtevan od gradnja zavisi od gradnja zahtevana od provera zavisi od
         Fajlovi
         Prikaži fajove