haskell-network

Detalji paketa
Ime haskell-network
Verzija 2.6.3.2-4
Opis Low-level networking interface
URL https://hackage.haskell.org/package/network
Licence custom:BSD3
Detalji paketa
Riznica community
Arhitektura x86_64
Grupe
Paketar Felix Yan @
Datum gradnje 22.09.2017. 16.47
Datum izdavanja 22.09.2017. 17.29
Izvorni kod fajovi izvora, dnevnik izmena
Greške bubolovac
Paket haskell-network-2.6.3.2-4-x86_64.pkg.tar.xz
MD5 suma e522b7f17efb0c77d220c60d4f9fae19
SHA256 suma e75e3163828fb07b80d5d928d90a1bbb19c4a414414c0200d565604dbbb54c8d
PGP potpis haskell-network-2.6.3.2-4-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Veličina paketa 232,08 KByte
Veličina instalacije 1,44 MByte
Zavisnosti
zavisi od zahtevan od dostavlja u sukobu sa smenjuje
    opciono zavisi od opciono zahtevan od gradnja zavisi od gradnja zahtevana od provera zavisi od
         Fajlovi
         Prikaži fajove