haskell-hakyll

Detalji paketa
Ime haskell-hakyll
Verzija 4.9.5.1-31
Opis A static website compiler library
URL http://jaspervdj.be/hakyll
Licence custom:BSD3
Detalji paketa
Riznica community
Arhitektura x86_64
Grupe
Paketar Felix Yan @
Datum gradnje 28.03.2017. 10.21
Datum izdavanja 28.03.2017. 11.45
Izvorni kod fajovi izvora, dnevnik izmena
Greške bubolovac
Paket haskell-hakyll-4.9.5.1-31-x86_64.pkg.tar.xz
MD5 suma 7d0ed4996380a397533199ed04ddb0eb
SHA256 suma ecad7a551620fc536b27cd3906c471badee37a3844952a319e3c9ecdf35a7e16
PGP potpis haskell-hakyll-4.9.5.1-31-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Veličina paketa 1,65 MByte
Veličina instalacije 17,78 MByte
Zavisnosti
zavisi od zahtevan od dostavlja u sukobu sa smenjuje
     opciono zavisi od opciono zahtevan od gradnja zavisi od gradnja zahtevana od provera zavisi od
          Fajlovi
          Prikaži fajove