haskell-hakyll

Detalji paketa
Ime haskell-hakyll
Verzija 4.9.5.1-11
Opis A static website compiler library
URL http://jaspervdj.be/hakyll
Licence custom:BSD3
Detalji paketa
Riznica community
Arhitektura x86_64
Grupe
Paketar Felix Yan @
Datum gradnje 27.02.2017. 06.03
Datum izdavanja 27.02.2017. 08.50
Izvorni kod fajovi izvora, dnevnik izmena
Greške bubolovac
Paket haskell-hakyll-4.9.5.1-11-x86_64.pkg.tar.xz
MD5 suma 3711514695742ba23c154de9e5ab15b9
SHA256 suma f7a2d9faee95095c5fec62f214a23b01a21383c79a781a06c6fee96047cc5e7e
PGP potpis haskell-hakyll-4.9.5.1-11-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Veličina paketa 1,64 MByte
Veličina instalacije 17,78 MByte
Zavisnosti
zavisi od zahtevan od dostavlja u sukobu sa smenjuje
     opciono zavisi od opciono zahtevan od gradnja zavisi od gradnja zahtevana od provera zavisi od
          Fajlovi
          Prikaži fajove