haskell-hakyll

Detalji paketa
Ime haskell-hakyll
Verzija 4.9.8.0-78
Opis A static website compiler library
URL http://jaspervdj.be/hakyll
Licence custom:BSD3
Detalji paketa
Riznica community
Arhitektura x86_64
Grupe
Paketar Felix Yan @
Datum gradnje 12.11.2017. 19.48
Datum izdavanja 12.11.2017. 19.56
Izvorni kod fajovi izvora, dnevnik izmena
Greške bubolovac
Paket haskell-hakyll-4.9.8.0-78-x86_64.pkg.tar.xz
MD5 suma 4219b05bce695f741886e693d671897e
SHA256 suma bb77f3825c30e9ba9c7a4548d42950d890f91f69e2e413998f6e77bcd861e10e
PGP potpis haskell-hakyll-4.9.8.0-78-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Veličina paketa 592,3 KByte
Veličina instalacije 4,79 MByte
Zavisnosti
zavisi od zahtevan od dostavlja u sukobu sa smenjuje
     opciono zavisi od opciono zahtevan od gradnja zavisi od gradnja zahtevana od provera zavisi od
          Fajlovi
          Prikaži fajove