haskell-hakyll

Detalji paketa
Ime haskell-hakyll
Verzija 4.9.8.0-56
Opis A static website compiler library
URL http://jaspervdj.be/hakyll
Licence custom:BSD3
Detalji paketa
Riznica community
Arhitektura x86_64
Grupe
Paketar Felix Yan @
Datum gradnje 21.09.2017. 16.59
Datum izdavanja 21.09.2017. 17.57
Izvorni kod fajovi izvora, dnevnik izmena
Greške bubolovac
Paket haskell-hakyll-4.9.8.0-56-x86_64.pkg.tar.xz
MD5 suma 5bf18c9d3eae44ed0be3060741f5cc68
SHA256 suma f5cc8fd9670bde3b9359ebb92225acc1102c9d59f85f4c5c966dc8a3cca84510
PGP potpis haskell-hakyll-4.9.8.0-56-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Veličina paketa 588,93 KByte
Veličina instalacije 4,77 MByte
Zavisnosti
zavisi od zahtevan od dostavlja u sukobu sa smenjuje
     opciono zavisi od opciono zahtevan od gradnja zavisi od gradnja zahtevana od provera zavisi od
          Fajlovi
          Prikaži fajove