haskell-cheapskate

Detalji paketa
Ime haskell-cheapskate
Verzija 0.1.0.5-56
Opis Experimental markdown processor.
URL http://github.com/jgm/cheapskate
Licence custom:BSD3
Detalji paketa
Riznica community
Arhitektura x86_64
Grupe
Paketar Felix Yan @
Datum gradnje 23.05.2017. 01.43
Datum izdavanja 23.05.2017. 08.47
Izvorni kod fajovi izvora, dnevnik izmena
Greške bubolovac
Paket haskell-cheapskate-0.1.0.5-56-x86_64.pkg.tar.xz
MD5 suma fca59e4978ebbe66adc16e8debc7c08a
SHA256 suma c65521e1068036dc45e1749bb84f7c2f2b8efb29df18532681e6b7e102f03822
PGP potpis haskell-cheapskate-0.1.0.5-56-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Veličina paketa 2,61 MByte
Veličina instalacije 22,69 MByte
Zavisnosti
zavisi od zahtevan od dostavlja u sukobu sa smenjuje
     opciono zavisi od opciono zahtevan od gradnja zavisi od gradnja zahtevana od provera zavisi od
          Fajlovi
          Prikaži fajove