haskell-cheapskate

Detalji paketa
Ime haskell-cheapskate
Verzija 0.1.0.5-48
Opis Experimental markdown processor.
URL http://github.com/jgm/cheapskate
Licence custom:BSD3
Detalji paketa
Riznica community
Arhitektura x86_64
Grupe
Paketar Felix Yan @
Datum gradnje 28.03.2017. 01.08
Datum izdavanja 28.03.2017. 11.45
Izvorni kod fajovi izvora, dnevnik izmena
Greške bubolovac
Paket haskell-cheapskate-0.1.0.5-48-x86_64.pkg.tar.xz
MD5 suma 0c4fa2614899bc8b4e0b333a1132f7e5
SHA256 suma 2642e04a73708fc2ad34600bb247e9c08c9d022c5c2852ac44686ebcd01db49e
PGP potpis haskell-cheapskate-0.1.0.5-48-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Veličina paketa 2,65 MByte
Veličina instalacije 23,01 MByte
Zavisnosti
zavisi od zahtevan od dostavlja u sukobu sa smenjuje
     opciono zavisi od opciono zahtevan od gradnja zavisi od gradnja zahtevana od provera zavisi od
          Fajlovi
          Prikaži fajove