gnustep-make

Detalji paketa
Ime gnustep-make
Verzija 2.7.0-2
Opis The GNUstep make package
URL http://www.gnustep.org/
Licence GPL
Detalji paketa
Riznica community
Arhitektura x86_64
Grupe gnustep-core
Paketar Laurent Carlier @
Datum gradnje 19.06.2017. 07.43
Datum izdavanja 19.06.2017. 08.27
Izvorni kod fajovi izvora, dnevnik izmena
Greške bubolovac
Paket gnustep-make-2.7.0-2-x86_64.pkg.tar.xz
MD5 suma 543842ccdfcadcc6077ce94b56824cc9
SHA256 suma 2160a8dfc5f3e86beedfdf0488123b8d9add1cd04f4e9e87dca5c6035fc5cb26
PGP potpis gnustep-make-2.7.0-2-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Veličina paketa 169,44 KByte
Veličina instalacije 845 KByte
Zavisnosti
zavisi od zahtevan od dostavlja u sukobu sa smenjuje
   • gnustep-make-svn
    opciono zavisi od opciono zahtevan od gradnja zavisi od gradnja zahtevana od provera zavisi od
         Fajlovi
         Prikaži fajove