gnustep-gui

Detalji paketa
Ime gnustep-gui
Verzija 0.25.1-3
Opis The GNUstep GUI class library
URL http://www.gnustep.org/
Licence LGPL
Detalji paketa
Riznica community
Arhitektura x86_64
Grupe gnustep-core
Paketar Laurent Carlier @
Datum gradnje 19.06.2017. 10.53
Datum izdavanja 19.06.2017. 10.56
Izvorni kod fajovi izvora, dnevnik izmena
Greške bubolovac
Paket gnustep-gui-0.25.1-3-x86_64.pkg.tar.xz
MD5 suma 7a427e6b0d309d9380bdcff9407f2fa4
SHA256 suma ca3988b8b2e608d0a6c8386bdc47a853d40515fc2a5c53b85bef1c6941520bbd
PGP potpis gnustep-gui-0.25.1-3-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Veličina paketa 2,17 MByte
Veličina instalacije 9,4 MByte
Zavisnosti
zavisi od zahtevan od dostavlja u sukobu sa smenjuje
  • gnustep-gui-svn
   opciono zavisi od opciono zahtevan od gradnja zavisi od gradnja zahtevana od provera zavisi od
        Fajlovi
        Prikaži fajove