gnome-recipes

Detalji paketa
Ime gnome-recipes
Verzija 1.6.2-1
Opis Recipe management application for GNOME
URL https://wiki.gnome.org/Apps/Recipes
Licence GPL3
Detalji paketa
Riznica community
Arhitektura x86_64
Grupe
Paketar Balló György @
Datum gradnje 15.10.2017. 18.42
Datum izdavanja 15.10.2017. 18.46
Izvorni kod fajovi izvora, dnevnik izmena
Greške bubolovac
Paket gnome-recipes-1.6.2-1-x86_64.pkg.tar.xz
MD5 suma 76d2a83c2ab4fa186163ea2dd9c3e46e
SHA256 suma dcdff386af0cd0a9a609f1d4eadefc2e6436c65ef2a146a6740983e0e2db00ad
PGP potpis gnome-recipes-1.6.2-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Veličina paketa 8,9 MByte
Veličina instalacije 10,34 MByte
Zavisnosti
zavisi od zahtevan od dostavlja u sukobu sa smenjuje
     opciono zavisi od opciono zahtevan od gradnja zavisi od gradnja zahtevana od provera zavisi od
          Fajlovi
          Prikaži fajove