glslang

Detalji paketa
Ime glslang
Verzija 3.0.git4.e2ff404-1
Opis An OpenGL and OpenGL ES shader front end and validator
URL https://github.com/KhronosGroup/glslang
Licence BSD
Detalji paketa
Riznica community
Arhitektura x86_64
Grupe
Paketar Sven-Hendrik Haase @
Datum gradnje 19.06.2017. 01.09
Datum izdavanja 19.06.2017. 01.11
Izvorni kod fajovi izvora, dnevnik izmena
Greške bubolovac
Paket glslang-3.0.git4.e2ff404-1-x86_64.pkg.tar.xz
MD5 suma 5ba706861db6a8106e09a8377e9c8fad
SHA256 suma 8ef540df4f5b84d74b671d2acae8f0cc464b29a007c953ee5cee30bf58761941
PGP potpis glslang-3.0.git4.e2ff404-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Veličina paketa 1,06 MByte
Veličina instalacije 7,98 MByte
Zavisnosti
zavisi od zahtevan od dostavlja u sukobu sa smenjuje
     opciono zavisi od opciono zahtevan od gradnja zavisi od gradnja zahtevana od provera zavisi od
          Fajlovi
          Prikaži fajove