glslang

Detalji paketa
Ime glslang
Verzija 3.0.git5.e516d43-1
Opis An OpenGL and OpenGL ES shader front end and validator
URL https://github.com/KhronosGroup/glslang
Licence BSD
Detalji paketa
Riznica community
Arhitektura x86_64
Grupe
Paketar Sven-Hendrik Haase @
Datum gradnje 12.08.2017. 15.49
Datum izdavanja 12.08.2017. 15.51
Izvorni kod fajovi izvora, dnevnik izmena
Greške bubolovac
Paket glslang-3.0.git5.e516d43-1-x86_64.pkg.tar.xz
MD5 suma 83bbd58c1f15a033087dd9e1c59e7266
SHA256 suma 5a7f71e6e7f0e33b8ddb02b20c7a24dcd1023f2ae84a9e10ef79aef5487b5269
PGP potpis glslang-3.0.git5.e516d43-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Veličina paketa 1,09 MByte
Veličina instalacije 8,09 MByte
Zavisnosti
zavisi od zahtevan od dostavlja u sukobu sa smenjuje
     opciono zavisi od opciono zahtevan od gradnja zavisi od gradnja zahtevana od provera zavisi od
          Fajlovi
          Prikaži fajove