deepin-menu

Detalji paketa
Ime deepin-menu
Verzija 3.1.5-1
Opis Deepin menu service for building beautiful menus
URL https://github.com/linuxdeepin/deepin-menu
Licence GPL3
Detalji paketa
Riznica community
Arhitektura x86_64
Grupe deepin
Paketar Felix Yan @
Datum gradnje 20.07.2017. 08.28
Datum izdavanja 20.07.2017. 08.39
Izvorni kod fajovi izvora, dnevnik izmena
Greške bubolovac
Paket deepin-menu-3.1.5-1-x86_64.pkg.tar.xz
MD5 suma f8e67bbc357753c956c6f01ae0af87ce
SHA256 suma d58a084cbb5918b495359ecf9d84abac46ba4e90015a7c2881d43d66a949f737
PGP potpis deepin-menu-3.1.5-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Veličina paketa 51,86 KByte
Veličina instalacije 183 KByte
Zavisnosti
zavisi od zahtevan od dostavlja u sukobu sa smenjuje
    opciono zavisi od opciono zahtevan od gradnja zavisi od gradnja zahtevana od provera zavisi od
         Fajlovi
         Prikaži fajove