bazel

Detalji paketa
Ime bazel
Verzija 0.7.0-1
Opis Correct, reproducible, and fast builds for everyone
URL https://bazel.io/
Licence Apache
Detalji paketa
Riznica community
Arhitektura x86_64
Grupe
Paketar Sven-Hendrik Haase @
Datum gradnje 20.10.2017. 13.36
Datum izdavanja 20.10.2017. 13.39
Izvorni kod fajovi izvora, dnevnik izmena
Greške bubolovac
Paket bazel-0.7.0-1-x86_64.pkg.tar.xz
MD5 suma ec3c927ad19cbe3d88d8c0817bccf93e
SHA256 suma 974c3164e174ce9e7605c36bb4edc8632483f8eec17a44d1a33dcf89555a6ff3
PGP potpis bazel-0.7.0-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Veličina paketa 146,56 MByte
Veličina instalacije 205,51 MByte
Zavisnosti
zavisi od zahtevan od dostavlja u sukobu sa smenjuje
     opciono zavisi od opciono zahtevan od gradnja zavisi od gradnja zahtevana od provera zavisi od
          Fajlovi
          Prikaži fajove