bazel

Detalji paketa
Ime bazel
Verzija 0.5.3-2
Opis Correct, reproducible, and fast builds for everyone
URL https://bazel.io/
Licence Apache
Detalji paketa
Riznica community
Arhitektura x86_64
Grupe
Paketar Sven-Hendrik Haase @
Datum gradnje 12.08.2017. 21.48
Datum izdavanja 12.08.2017. 22.02
Izvorni kod fajovi izvora, dnevnik izmena
Greške bubolovac
Paket bazel-0.5.3-2-x86_64.pkg.tar.xz
MD5 suma 0b0eb978218fe930e9eb83c86ff284ad
SHA256 suma e3f224b7e0e2e5d44530d72fdb3172a4b8be1839d9330fbada46c043e2fb6c37
PGP potpis bazel-0.5.3-2-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Veličina paketa 199,6 MByte
Veličina instalacije 270,05 MByte
Zavisnosti
zavisi od zahtevan od dostavlja u sukobu sa smenjuje
     opciono zavisi od opciono zahtevan od gradnja zavisi od gradnja zahtevana od provera zavisi od
          Fajlovi
          Prikaži fajove