Preuzimanje Arch Linux instalacionih datoteka

ISO slika može biti narezana na CD, montirana kao ISO datoteka, ili je možete direktno upisati na USB fleš memoriju sa alatom poput "dd". Namenjena je samo za nove instalacije, postojeći Arch Linux sistem uvek možete nadograditi sa pacman -Syu.

Preuzimanje sa BitTorrent-a

Ako možete da priuštite dovoljno bajtova za slanje, ostavite torrent klijent uključenim i posle preuzimanja, da bi torrent podelili sa ostalima. Ovaj način za preuzimanje instalacione ISO slike je preporučljiv.

Boot sa mreže

Ako imate žičnu (ethernet) mrežu, preko nje možete direktno učitati Arch Linux instalaciju

Provera sume

Integritet preuzetih datoteka možete proveriti sa md5sum ili sha1sum alatima.

  • PGP potpis
  • MD5: 5b1f28fad94379f685219a2b346010d7
  • SHA1: ce7bbccc246b6c4c6ff13eadbcdf18e44bb85d82