Arch Linux, jednostavna, lagana distribucija

Dobrodošli na web stranicu Arch Linux RS, korisnika lagane i fleksibilne Linux® distribucije koja pokušava da ostane jednostavna (Keep It Simple).

Trenutno raspolažemo sa paketima koji su optimizovani za i686 i x86_64 arhitekturu. Arch korisnička riznica sadrži skripte korisnika pomoću kojih možete automatizovano kreirati pakete koji se ne nalaze u zvaničnim riznicama.

Arch Linux odlikuje razvoj po sistemu kotrljajućeg razvoja (rolling release) i jednostavno upravljanje paketima pomoću pacman upravljača paketa.

Pridružite nam se na našem forumu i #archlinux-rs IRC Freenode kanalu kako bi ste dobili podršku prilikom instalacije i svakodnevne upotrebe ove distribucije.

Nedavne vesti (više)

RSS Feed

Ukidanje ABS alata i rsync izvora

16.05.2017.

Skripte vezane za Arch Build System zahtevaju puno vremena da bi se pravilno održavale, pa je odlučeno da se napusti ABS alat i mogućnost preuzimanja PKGBUILD skripti preko rsync izvora.

ASP alat, koji je dostupan u [extra] riznici, ima sličnu funkcionalnost kao i ABS alat. asp export pkgname je komanda koja predstavlja direktnu alternativu. Više informacija o korišćenju asp alata možete pronaći u dokumentaciji. Omogućena je i parcijalna sinhronizacija Subversion riznica koja ima sličan efekat, a postupak možete pronaći ovde. Da bi ste preuzeli sve PKGBUILD skripte, klonirajte svntogit riznice.

extra/abs paket je već uklonjen, a pristup rsync izvoru (rsync://rsync.archlinux.org/abs) će biti onemogućen do kraja meseca.

ca-certificates-utils 20170307-1 zahteva ručnu intervenciju

15.03.2017.

Nadogradnju paketa ca-certificates-utils na verziju 20170307-1 zahteva ručnu intervenciju jer je simbolička veza, koja se ranije stvarala nakon instalacije,  sada sastavni deo paketa .

Brisanje simboličke veze može dovesti do nemogućnosti preuzimanja paketa, zbog čega je nadogradnju potrebno obaviti u tri koraka:

# pacman -Syuw              # preuzimanje paketa
# rm /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt # uklanjanje sukoba fajlova
# pacman -Su               # izvršavanje nadogradnje

Mesa sa libglvnd podrškom je dostupna u [testing] riznici

28.02.2017.

mesa-17.0.0-3 sada može biti uporedo instalirana sa nvidia-378.13 drajverom bez ikakvih libgl/libglx hakova zahvaljujući zakrpama Fedora i Xorg razvojnih timova.

 • Prvi korak je bio uklanjanje libglx simboličkih linkova u xorg-server-1.19.1-3 izdanju i uklanjanje raznoraznih libgl paketa vezanih za mesa/nvidia drajvere. Ovo je negativno uticalo na sisteme sa omogućenim optimusom, pa je bilo neophodno ručno menjati xorg-sever konfiguraciju.

 • Drugi korak se ogleda u ažuriranoj 10-nvidia-drm-outputclass.conf konfiguracionoj datoteci, što sada omogućava ispravno funkcionisanje optimus sistema bez ikakve intervencije od strane korisnika.

Molimo Vas da temeljno testirate ovu funkcionalnost i da Vaša iskustva prenesete u ovoj temi na forumu, a da eventualne probleme u radu prijavite na bubolovcu.

Postepeno ukidanje podrške za i686 arhitekturu

25.01.2017.

Usled opadajuće poplarnosti i686 arhitekture među programerima i zajednicom, doneta je odluka da se postepeno prekine sa podrškom za ovu athitekturu.

To znači da će februarski instalacioni ISO biti poslednji koji dozvoljava instalaciju 32-bitnog Archlinuxa. Narednih 9 meseci će biti period amortizacije, tokom kojih će i686 i dalje dobijati nadogradnje. Počevši od novembra 2017., alatke za pakiranje i održavanje riznica više neće zahtevati i686 pakete od održavaoca, što efektivno predstavlja ukidanje podrške za i686.

Međutim, obzirom da još uvek postoji izvesno interesovanje za prolongiranje života i686, programeri Archlinuxa ohrabruju zajednicu da priskoči u pomoć uz njihov nadzor i pomoć. Dopisna lista arch-ports i kanal #archlinux-ports na IRC mreži Freenode će služiti za dalju koordinaciju.

Riznica [multilib] ovim nije pogođena.

Xorg 1.19 je sada dostupan u riznici [extra]

17.01.2017.

Nova verzija donosi sledeće promene:

 • xf86-input-libinput je sada podrazumevani drajver za ulazne uređaje, međutim synaptics, evdev i wacom su i dalje dostupni.

 • Sledeći paketi su prevaziđeni i prebačeni u AUR:  xf86-input-joystick, xf86-input-acecad, xf86-video-apm, xf86-video-ark, xf86-video-chips, xf86-video-glint, xf86-video-i128, xf86-video-i740, xf86-video-mach64, xf86-video-neomagic, xf86-video-nv, xf86-video-r128, xf86-video-rendition, xf86-video-s3, xf86-video-s3virge, xf86-video-savage, xf86-video-siliconmotion, xf86-video-sis, xf86-video-tdfx, xf86-video-trident, xf86-video-tseng.

OpenVPN 2.4.0 zahteva ručnu izmenu konfiguracije

01.01.2017.

OpenVPN 2.4.0 konfiguracija nije kompatibilna sa prethodnim konfiguracijama ovog paketa. Povedite računa ukoliko koristite VPN konekciju za udaljeni pristup. Sledeće izmene od strane administratora su neophodne:

 • Konfiguracione datoteke sada pripadaju poddirektorijumima. Pomerite konfiguracione datoteke iz /etc/openvpn u /etc/openvpn/server/ ili /etc/openvpn/client/.

 • Putanja za pretragu dodataka se promenila, uklonite plugins/ iz relativnih putanja.

 • Systemd jedinica openvpn@.service je zamenjena sa openvpn-client@.service i openvpn-server@.service. Restartujte i ponovo omogućite OpenVPN servis analogno novim jedinicama.

Nijedna od ovih promena ne utiče na funkcionalnost networkmanager, connman i qopenvpn servisa.