Arch Linux, jednostavna, lagana distribucija

Dobrodošli na web stranicu Arch Linux RS, korisnika lagane i fleksibilne Linux® distribucije koja pokušava da ostane jednostavna (Keep It Simple).

Trenutno raspolažemo sa paketima koji su optimizovani za i686 i x86_64 arhitekturu. Arch korisnička riznica sadrži skripte korisnika pomoću kojih možete automatizovano kreirati pakete koji se ne nalaze u zvaničnim riznicama.

Arch Linux odlikuje razvoj po sistemu kotrljajućeg razvoja (rolling release) i jednostavno upravljanje paketima pomoću pacman upravljača paketa.

Pridružite nam se na našem forumu i #archlinux-rs IRC Freenode kanalu kako bi ste dobili podršku prilikom instalacije i svakodnevne upotrebe ove distribucije.

Nedavne vesti (više)

RSS Feed

Kraj podrške za i686 arhitekturu

08.11.2017.

Nakon 9 meseci pripremnog perioda, podrška za i686 arhitekturu se završava danas. Do kraja Novembra, i686 paketi će biti uklonjeni sa svih odraza za preuzimanje, a kasnije i iz arhive paketa. Arch Linux 32 projekat, koji održava zajednica, pruža alternativu korisnicima koji nisu u mogućnosti da izvrše nadogradnju na hardver koji podržava x86_64 arhitekturu. Stranica projekta sadrži uputstvo za migraciju postojećih i686 instalacija.

Izmena putanje Perl biblioteka

03.09.2017.

Paket Perl sada koristi verzioniranu putanju za kompajlirane module. Ovo znači da moduli koji su kompajlirani za nepoklapajuću verziju neće biti učitani i moraju ponovo biti izgrađeni.

Pakmenova kuka upozorava na pogođene module tokom nadogradnje prikazom izlaza nalik ovome:

UPOZORENJE: '/usr/lib/perl5/vendor_perl' contains data from at least 143 packages which will NOT be used by the installed perl interpreter.
 -> Run the following command to get a list of affected packages: pacman -Qqo '/usr/lib/perl5/vendor_perl'
 

Morate ponovo izgraditi sve pogođene module za novi Perl da bi ih mogli ponovo koristiti. Izmena takođe pogađa module instalirane direktno putem CPAN.

Molimo imajte u vidu da je ponovna gradnja modula već bila zahtevana za veće nadogranje i pre ove izmene, međutim sada Perl neće pokušati da učita module i dobiti čudne greške o neupehu.

Ukoliko sistem gradnje nekog softvera ne otkrije ovu promenu automatsski, možete upotrebiti perl -V:vendorarch u vašem PKGBUILD-u za upit ispravne putanje. Takođe postoji i sitearch za softver koji se ne pakuje Pakmenom.

Ukidanje ABS alata i rsync izvora

16.05.2017.

Skripte vezane za Arch Build System zahtevaju puno vremena da bi se pravilno održavale, pa je odlučeno da se napusti ABS alat i mogućnost preuzimanja PKGBUILD skripti preko rsync izvora.

ASP alat, koji je dostupan u [extra] riznici, ima sličnu funkcionalnost kao i ABS alat. asp export pkgname je komanda koja predstavlja direktnu alternativu. Više informacija o korišćenju asp alata možete pronaći u dokumentaciji. Omogućena je i parcijalna sinhronizacija Subversion riznica koja ima sličan efekat, a postupak možete pronaći ovde. Da bi ste preuzeli sve PKGBUILD skripte, klonirajte svntogit riznice.

extra/abs paket je već uklonjen, a pristup rsync izvoru (rsync://rsync.archlinux.org/abs) će biti onemogućen do kraja meseca.

ca-certificates-utils 20170307-1 zahteva ručnu intervenciju

15.03.2017.

Nadogradnju paketa ca-certificates-utils na verziju 20170307-1 zahteva ručnu intervenciju jer je simbolička veza, koja se ranije stvarala nakon instalacije,  sada sastavni deo paketa .

Brisanje simboličke veze može dovesti do nemogućnosti preuzimanja paketa, zbog čega je nadogradnju potrebno obaviti u tri koraka:

# pacman -Syuw              # preuzimanje paketa
# rm /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt # uklanjanje sukoba fajlova
# pacman -Su               # izvršavanje nadogradnje

Mesa sa libglvnd podrškom je dostupna u [testing] riznici

28.02.2017.

mesa-17.0.0-3 sada može biti uporedo instalirana sa nvidia-378.13 drajverom bez ikakvih libgl/libglx hakova zahvaljujući zakrpama Fedora i Xorg razvojnih timova.

 • Prvi korak je bio uklanjanje libglx simboličkih linkova u xorg-server-1.19.1-3 izdanju i uklanjanje raznoraznih libgl paketa vezanih za mesa/nvidia drajvere. Ovo je negativno uticalo na sisteme sa omogućenim optimusom, pa je bilo neophodno ručno menjati xorg-sever konfiguraciju.

 • Drugi korak se ogleda u ažuriranoj 10-nvidia-drm-outputclass.conf konfiguracionoj datoteci, što sada omogućava ispravno funkcionisanje optimus sistema bez ikakve intervencije od strane korisnika.

Molimo Vas da temeljno testirate ovu funkcionalnost i da Vaša iskustva prenesete u ovoj temi na forumu, a da eventualne probleme u radu prijavite na bubolovcu.

Postepeno ukidanje podrške za i686 arhitekturu

25.01.2017.

Usled opadajuće poplarnosti i686 arhitekture među programerima i zajednicom, doneta je odluka da se postepeno prekine sa podrškom za ovu athitekturu.

To znači da će februarski instalacioni ISO biti poslednji koji dozvoljava instalaciju 32-bitnog Archlinuxa. Narednih 9 meseci će biti period amortizacije, tokom kojih će i686 i dalje dobijati nadogradnje. Počevši od novembra 2017., alatke za pakiranje i održavanje riznica više neće zahtevati i686 pakete od održavaoca, što efektivno predstavlja ukidanje podrške za i686.

Međutim, obzirom da još uvek postoji izvesno interesovanje za prolongiranje života i686, programeri Archlinuxa ohrabruju zajednicu da priskoči u pomoć uz njihov nadzor i pomoć. Dopisna lista arch-ports i kanal #archlinux-ports na IRC mreži Freenode će služiti za dalju koordinaciju.

Riznica [multilib] ovim nije pogođena.