Arch Linux, jednostavna, lagana distribucija

Dobrodošli na web stranicu Arch Linux RS, korisnika lagane i fleksibilne Linux® distribucije koja pokušava da ostane jednostavna (Keep It Simple).

Trenutno raspolažemo sa paketima koji su optimizovani za i686 i x86_64 arhitekturu. Arch korisnička riznica sadrži skripte korisnika pomoću kojih možete automatizovano kreirati pakete koji se ne nalaze u zvaničnim riznicama.

Arch Linux odlikuje razvoj po sistemu kotrljajućeg razvoja (rolling release) i jednostavno upravljanje paketima pomoću pacman upravljača paketa.

Pridružite nam se na našem forumu i #archlinux-rs IRC Freenode kanalu kako bi ste dobili podršku prilikom instalacije i svakodnevne upotrebe ove distribucije.

Najnovije vesti (više)

RSS Feed

screen-4.2.0 gubi mogućnost kačenja starijih instanci

2014-04-20

Korisnici screen programa neće moći da prikače starije instance posle ažuriranja na verziju 4.2.0; razlozi se ogledaju u mnogo internih promena unutar samog koda od strane razvojnog tima i prebacivanje komunikacije sa označenih cevi ("named pipes") na priključke ("sockets"). Molimo vas da osigurate da, pre ažuriranja, vaše trenutne instance screen programa više nisu potrebne.

/etc/sysctl.conf je prevaziđen

2014-01-14

Systemd od verzije 207 neće primenjivati podešavanja unutar /etc/sysctl.conf datoteke, primenjivaće se samo one iz /etc/sysctl.d/* direktorijuma. Budući da su podešavanja unutar /etc/sysctl.conf datoteke iz procps-ng paketa već podrazumevana u kernelu, odlučeno je da se ova datoteka označi kao prevaziđena.

Nakon ažuriranja na procps-ng-3.3.8-3, bićete upozoreni da sva podešavanja koja ste ručno uneli u /etc/sysctl.conf datoteci premestite unutar /etc/sysctl.d direktorijuma. Najlakši način za ovo je da pokrenete:

pacman -Syu

mv /etc/sysctl.conf.pacsave /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf

Ako niste menjali podešavanja unutar /etc/sysctl.conf datoteke, nema potrebe za korisničkom intervencijom prilikom ažuriranja ovog paketa.

PHP 5.5 je dostupan u [extra] repozitorijumu

2013-08-25

PHP 5.5 je dostupan u [extra] repozitorijumu. Vodič za migraciju pruža informacije o promenama u odnosu na verziju 5.4; detaljnu listu sa svim promenama možete pogledati ovde.

APC paket će biti zamenjen sa APCu. APCu pruža mogućnost keširanja samo korisničkih podataka. Za keširanje opcode-a koristite novu opcache ekstenziju. Kao alternativu u riznicama možete preuzeti razvojnu verziju XCache-a koja omogućava keširanje i korisinčkih i opcode podataka.

Većina aplikacija će funkcionisati bez ikakvih izmena, ali obratite pažnju na upozorenja o zastarelosti funkcija koje mogu napuniti vaše log datoteke.

TeXLive 2013 ažuriranje može zahtevati intervenciju korisnika

2013-07-17

TeXLive 2013 paketi će uskoro biti dostupni u [extra] riznici: korisnici koji ažuriraju TeXLive 2012 paket će se najverovatnije susreti sa sledećom porukom o grešci kada pokušaju da koriste TeX alate kao što su latex, xelatex, luatex:

(Fatal format file error; I'm stymied)

Ovu situaciju možete prepoznati po konzolnom izlazu pacman alata tokom ažuriranja:

>>>> texlive: recreating all formats...

/usr/bin/fmtutil: line 395: /usr/share/texmf/texconfig/tcfmgr: No such file or directory

fmtutil: config file `fmtutil.cnf' not found.

done.

Da bi rešili problem, najjednostavnije rešenje, ako niste menjali datoteke u /etc/texmf, je da konfiguracione datoteke sa .pacnew ekstenzijom koje je kreirao pacman prilikom ažuriranja kopirate preko postojećih (pacdiff alat možete iskoristiti za tu namenu).

Posle kopiranja konfiguracionih datoteka pokrenite sledeću komandu:

fmtutil-sys --all > /dev/null

Ova komanda ne bi trebalo da vrati bilo kakvu poruku o grešci, ako se to dogodi otvorite prijavu o grešci na Arch Linux BugTracker

Uklanjanjem postojećeg TeXLive 2012 paketa pre ažuriranja i potom naknadnom instalacijom TeXLive 2013 paketa možete zaobići ovaj problem

Premeštanje binarnih datoteka u /usr/bin zahteva ručnu intervenciju prilikom ažuriranja

2013-06-03

Tokom vašeg sledećeg ažuriranja dobićete poruku o grešci poput:

error: failed to commit transaction (conflicting files)

filesystem: /bin exists in filesystem

Ovo ažuriranje spaja sve binarne datoteke u objedinjeni /usr/bin direktorijum. Ovaj korak će ukloniti nelogičnost koja nije imala značaja na Arch sistemima i uprostiće održavanje paketa od strane razvojnog tima. Pogledajte ovu diskusiju za bolje objašnjenje koje stoji iza ovog rezona.

Sledeće uputstvo će osigurati pravilno ažuriranje:

1) Prepravite sve pakete koji nisu oficijalni, a koji imaju datoteke u /bin, /sbin ili /usr/sbin tako da te iste datoteke premeste u /usr/bin. Listu paketa koji nisu u repoima, a koji sadrže takve datoteke možete dobiti komandom:

$ pacman -Qqo /bin /sbin /usr/sbin | pacman -Qm

Takođe proverite sve pakete iz riznica koje nisu oficijalne sa:

$ paclist <repo> | awk ' { print $1 } ' | pacman -Ql - | grep ' /s\?bin/\| /usr/sbin/'

2) Proverite da svi paketi koji su u IgnorePkg ili IgnoreGroup u pacman.conf nemaju datoteke u /bin, /sbin, ili /usr/sbin. Modifikujte ih po potrebi.

3) Ako imate datoteke u /bin, /sbin ili /usr/sbin koji ne pripadaju ni jednom paketu, morate ih premestiti. Listu tih datoteka možete dobiti komandom:

$ find /bin /sbin /usr/sbin -exec pacman -Qo -- {} + >/dev/null

4) Osigurajte da su sve particije montirane ukoliko koristite autofs. One možda neće biti automatski montirane kada budu zatrebale posle ovog ažuriranja.

5) Ažurirajte svoj sistem.

Pre ažuriranja, otvorite drugi terminal sa root privilegijama u slučaju nepredviđenih situacija, posebno ukoliko ažuriranje obavljate preko ssh protokola.

# pacman -Syu --ignore filesystem,bash

# pacman -S bash

# pacman -Su

netctl se sada nalazi u [core] riznici

10.04.2013

Upoznajte netctl: mrežni komandni linijski interfejs (CLI) sa podrškom za profile, koji koristi systemd. U bliskoj budućnosti, stari netcfg će biti uklonjen iz [core] riznice. Svako ko ga koristi se moli da migrira na netctl. Migracija se ogleda u ručnom procesu tokom kojeg možda nećete imati izlaz na Internet, pa zato pripazite i pročitajte man stranice (netctl(1), netctl.profile(5) i netctl.special(7)).

netctl je dizajniran tako da će pristalice systemd-a ceniti to što je podrazumevan, a korisnicima netcfg alata će biti poznat njegov sistem datoteka za profile. Sa netctl CLI se isporučuje asistent za bežično povezivanje baziran na ncurses skupu biblioteka pod nazivom wifi-menu.

U toku instalacije netctl, netcfg će biti uklonjen, ali omogućeni systemd servisi će ostati aktivni dok se ručno ne isključe. Na wiki stranama možete pronaći više informacija o migraciji sa netcfg-a.

MariaDB menja MySQL u riznicama

08.04.2013

MariaDB je sada naša podrazumevana implementacija MySQL-a. Unapređenje na MariaDB bi trebalo da prođe bezbolno uz minimum truda. Ipak, usled zabrinutosti oko kompatibilnosti, unapređenje nece biti automatsko.

Preporučeno je da svi korisnici izvrše unapređenje. MySQL će biti premešten u AUR u toku meseca. Korisnici koji žele da pređu na MariaDB moraju instalirati mariadb, libmariadbclient ili mariadb-clients i izvršiti mysql_upgrade da bi obavili migraciju na svojim sistemima.

Primer unapređenja sa MySQL na MariaDB:

# systemctl stop mysqld

# pacman -S mariadb libmariadbclient mariadb-clients

# systemctl start mysqld

# mysql_upgrade -p